Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 14. juli 2006. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra 23. juni 2006, jfr. plan og bygningslovens §§ 32 og 42.

Reguleringsplan (tekst)

Reguleringsplan (kart)