Vedtaket for reguleringsplanen kan påklages i følge plan- og bygningslovens §§ 15 og 27-3, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må framsettes skriftlig innen 3 uker. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra 8. desember 2006, jfr. plan- og bygningslovens §§ 32 og 42.

Reguleringsplanen (pdf)

Kommunestyrets behandling kan du lese her...