Søknadsfrist er 1. mars.

I budsjettet for 2013 er det kr. 110 000 til fordeling på aktivitetsstønad allmennkultur.

Hvem kan søke: kor, korps, dans, musikk, speider, 4H og andre med kulturaktiviteter for barn/ungdom i Stange som er under 19 år.

Alle søknadene vil bli gjennomgått. De godkjente kostnadene blir deretter delt på antall medlemmer totalt, for så å bli ganget opp igjen med det antall medlemmer som er under 19 år og bosatt i Stange kommune.Krav til søker:

Regnskap for forrige sesong

Budsjett for årets sesong

Viktig å oppgi antall totalt og antallet for de som er under 19 år.


Saksbehandler:

Bente Myhr

tlf. 62 56 21 12