Søknadsfrist er 1. mars.

I budsjettet for 2013 er det kr. 107 000 til fordeling på investeringstilskudd (allmennkultur - barn/ungdom/voksne).

Hvem kan søke: kor, korps, dans, musikk, speider, 4H og andre med kulturaktiviteter for barn/ungdom/voksne i Stange. Tilskuddet blir normalt beregnet med inntil 1/3 av investeringen.


Tilskudd utbetales når det er dokumentert at tiltaket er gjennomført i tråd med søknaden. Det forutsettes at dette skjer innen 1. november søknadsåret.

Avvik fra søknaden med hensyn til kostnader må begrunnes og vil føre til tilsvarende reduksjon i tilskuddet om kostnaden blir lavere enn i søknaden. Det kan ikke påregnes økt tilskudd om kostnadene blir høyere enn forutsatt i søknaden.

Saksbehandler:
Bente Myhr
bente.myhr@stange.kommune.no
tlf. 62 56 21 12