Søknadsfrist er 1. mars.

I budsjettet for 2013 er denne budsjettposten på kr. 7.000


Saksbehandler:
Bente Myhr
tlf. 62 56 21 12