Eiendomsavdelingen skal ha brøyting og strøing av plasser ut på anbud. Interesserte anbydere bes melde seg til Eiendomsavdelingen v/Grim Bjørtomt  tlf.625 73631 grim.bjortomt@stange.kommune.no

Kommunalteknikk skal ha brøyting og strøing av kommunale veger ut på anbud. Interesserte anbydere bes melde seg til Kommunalteknikk v/ Knut Hushagen tlf.625 73615 knut.hushagen@stange.kommune.no

Oppdraget er kunngjort på www.doffin.no