0001 Arstad
Antall stemmeberettigede: 1,806    Valgdeltakelse: 61,52%
Antall forhåndsstemmer fra denne kretsen: 171

    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  197  139  336  197  139  336
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  33  26  59  33  26  59
Senterpartiet  0  0  0  60  66  126  60  66  126
Kristelig Folkeparti  0  0  0  46  36  82  46  36  82
Venstre  0  0  0  41  56  97  41  56  97
Høyre  0  0  0  55  26  81  55  26  81
Fremskrittspartiet  0  0  0  68  30  98  68  30  98
Pensjonistpartiet  0  0  0  43  9  52  43  9  52
Bygdelista i Stange  0  0  0  12  10  22  12  10  22
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  555  398  953  555  398  953

0002 Hoberg
Antall stemmeberettigede: 3,487    Valgdeltakelse: 62,12%
Antall forhåndsstemmer fra denne kretsen: 380

    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  506  228  734  506  228  734
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  68  34  102  68  34  102
Senterpartiet  0  0  0  108  94  202  108  94  202
Kristelig Folkeparti  0  0  0  69  46  115  69  46  115
Venstre  0  0  0  83  48  131  83  48  131
Høyre  0  0  0  107  36  143  107  36  143
Fremskrittspartiet  0  0  0  140  38  178  140  38  178
Pensjonistpartiet  0  0  0  100  21  121  100  21  121
Bygdelista i Stange  0  0  0  38  11  49  38  11  49
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  1,219  556  1,775  1,219  556  1,775

0003 Stange
Antall stemmeberettigede: 2,868    Valgdeltakelse: 61,23%
Antall forhåndsstemmer fra denne kretsen: 266

    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  415  251  666  415  251  666
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  36  36  72  36  36  72
Senterpartiet  0  0  0  103  106  209  103  106  209
Kristelig Folkeparti  0  0  0  31  22  53  31  22  53
Venstre  0  0  0  44  47  91  44  47  91
Høyre  0  0  0  50  34  84  50  34  84
Fremskrittspartiet  0  0  0  140  59  199  140  59  199
Pensjonistpartiet  0  0  0  38  13  51  38  13  51
Bygdelista i Stange  0  0  0  38  20  58  38  20  58
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  895  588  1,483  895  588  1,483

0004 Tangen
Antall stemmeberettigede: 1,031    Valgdeltakelse: 69,06% 
Antall forhåndsstemmer fra denne kretsen: 78

    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  180  88  268  180  88  268
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  18  29  47  18  29  47
Senterpartiet  0  0  0  51  25  76  51  25  76
Kristelig Folkeparti  0  0  0  9  3  12  9  3  12
Venstre  0  0  0  15  14  29  15  14  29
Høyre  0  0  0  15  8  23  15  8  23
Fremskrittspartiet  0  0  0  40  17  57  40  17  57
Pensjonistpartiet  0  0  0  17  1  18  17  1  18
Bygdelista i Stange  0  0  0  71  30  101  71  30  101
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  416  215  631  416  215  631

0005 Stenby
Antall stemmeberettigede: 475    Valgdeltakelse: 57,68%
Antall forhåndsstemmer fra denne kretsen: 44

    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  50  29  79  50  29  79
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  2  4  6  2  4  6
Senterpartiet  0  0  0  15  18  33  15  18  33
Kristelig Folkeparti  0  0  0  3  0  3  3  0  3
Venstre  0  0  0  1  3  4  1  3  4
Høyre  0  0  0  2  2  4  2  2  4
Fremskrittspartiet  0  0  0  22  10  32  22  10  32
Pensjonistpartiet  0  0  0  3  0  3  3  0  3
Bygdelista i Stange  0  0  0  27  39  66  27  39  66
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  125  105  230  125  105  230

0006 Ilseng
Antall stemmeberettigede: 1,173    Valgdeltakelse: 59,42% 
Antall forhåndsstemmer fra denne kretsen: 53

    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  164  107  271  164  107  271
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  16  5  21  16  5  21
Senterpartiet  0  0  0  66  63  129  66  63  129
Kristelig Folkeparti  0  0  0  11  10  21  11  10  21
Venstre  0  0  0  18  10  28  18  10  28
Høyre  0  0  0  29  9  38  29  9  38
Fremskrittspartiet  0  0  0  64  24  88  64  24  88
Pensjonistpartiet  0  0  0  15  7  22  15  7  22
Bygdelista i Stange  0  0  0  10  8  18  10  8  18
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  393  243  636  393  243  636

0007 Solvin
Antall stemmeberettigede: 1,367    Valgdeltakelse: 57,86% 
Antall forhåndsstemmer fra denne kretsen: 83

    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  189  110  299  189  110  299
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  15  9  24  15  9  24
Senterpartiet  0  0  0  65  48  113  65  48  113
Kristelig Folkeparti  0  0  0  18  7  25  18  7  25
Venstre  0  0  0  18  4  22  18  4  22
Høyre  0  0  0  33  8  41  33  8  41
Fremskrittspartiet  0  0  0  80  38  118  80  38  118
Pensjonistpartiet  0  0  0  29  12  41  29  12  41
Bygdelista i Stange  0  0  0  12  3  15  12  3  15
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  459  239  698  459  239  698

0008 Åsbygda
Antall stemmeberettigede: 777    Valgdeltakelse: 57,01%  
Antall forhåndsstemmer fra denne kretsen: 23

    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  131  85  216  131  85  216
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  22  8  30  22  8  30
Senterpartiet  0  0  0  30  16  46  30  16  46
Kristelig Folkeparti  0  0  0  6  8  14  6  8  14
Venstre  0  0  0  6  2  8  6  2  8
Høyre  0  0  0  6  2  8  6  2  8
Fremskrittspartiet  0  0  0  54  13  67  54  13  67
Pensjonistpartiet  0  0  0  11  5  16  11  5  16
Bygdelista i Stange  0  0  0  10  8  18  10  8  18
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  276  147  423  276  147  423

0009 Vallset
Antall stemmeberettigede: 1,535    Valgdeltakelse: 60,85% 
Antall forhåndsstemmer fra denne kretsen: 93

    Forhånd      Valgting      SumSum  
PartilisteUrettRettSum  UrettRettSum  UrettRett Stemm
 
Det norske Arbeiderparti  0  0  0  257  156  413  257  156  413
Sosialistisk Venstreparti  0  0  0  23  10  33  23  10  33
Senterpartiet  0  0  0  78  45  123  78  45  123
Kristelig Folkeparti  0  0  0  10  8  18  10  8  18
Venstre  0  0  0  25  14  39  25  14  39
Høyre  0  0  0  13  7  20  13  7  20
Fremskrittspartiet  0  0  0  93  18  111  93  18  111
Pensjonistpartiet  0  0  0  37  3  40  37  3  40
Bygdelista i Stange  0  0  0  19  12  31  19  12  31
 
Totaler (for kretsen)..  0  0  0  555  273  828  555  273  828