Undringsstasjon på Nordsveodden naturstiPostene er, med unntak av post 1, lagt etter stisystemet inne på området. Post 1 er plassert ved den lille dammen inntil områdets p-plass. Postene tar for seg i tekst og bilder info omkring stedlig flora, fauna, geologi historikk m.m.

For hver post og temaene man finner der er det laget noen spørsmål som kan besvares. Svarene finnes på våre hjemmesider.

Vi tror at naturstien kan egne seg godt i undervisningssammenheng til klassetrinnene spesielt på barneskolen.

Stien er opparbeidet ved hjelp av kommunale og statlige midler, og selve utførelsen er det Jan Ivar Martinsen som har stått for.

Les mer på www.stange.no/nordsveodden