Eventuelle klager må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag (23. september 2011).

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen  innen 3 år fra i dag, jfr plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Plandokumentene: