Bildet viser en avløpskum.Forskriftene, som er felles for Hamar og Stange, ble vedtatt av kommunestyret i Hamar, 29.02.2012 og kommunestyret i Stange, 07.03.2012. 

Forskriftene er nå kunngjort på lovdata og det ligger lenker fra hjemmesidene våre om private vann og avløspanlegg. Her finner du også annen aktuell informasjon for deg som ikke er koblet til offentlig vann/avløp.
 
Se siden her....
 
 
Her er dirkete lenker til de nye forskriftene: