”Familiehjelpa” i Stange kommune er et lavterskeltilbud til barn i førskolealder og familiene deres, basert på familiens behov. I tett samarbeid med den enkelte familie blir man enige om tiltak og arbeidsmetoder. For familier som har behov for tjenester fra flere instanser, fungerer også "Familiehjelpa" som en dør inn til hjelpeapparatet. 


- ”Familiehjelpa” kan gi tilbud til både foreldre og barn. Ofte er det foreldrene som trenger hjelp for sine psykiske plager, og ved å hjelpe de voksne forebygger man at barna utvikler problemer og psykiske vansker.  For å sikre at vi tilbyr "hjelp som hjelper" har Stange kommune tatt i bruk et system vi kalle KOR (Klient- og resultatstyrt praksis), forteller Kårhild Husom Løken, rådgiver i psykisk helsearbeid ved virksomheten for Barn og familie i Stange kommune. 

Finner løsninger
Terapeutene benytter seg av KOR-skjemaene for å få  tilbakemeldinger på om familiene opplever hjelpen som nyttig. 


- KOR er et verktøy som hjelper oss til å holde fokus på relasjonen og samarbeidet med familiene og sikre at vi jobber med de riktige tingene. Det gir også foreldrene mulighet til å si i fra hvis det er ting som ikke fungerer godt nok. De som mottar hjelp fra oss er aktive ressurspersoner og sammen med terapeuten finner man løsninger på utfordringene. En vellykket samtale er toveis, og vi mener at KOR gjør dette arbeidet enklere. Det påvirker hele kulturen og holdningen i forhold til hvordan vi samarbeider med den enkelte familien og evalueringen viser at det er med på å gjøre ”Familiehjelpa” bedre, sier hun til Erfaringskompetanse.no. Selv om de aller fleste familiene gir veldig gode tilbakemeldinger på bruk av KOR, er det også noen det ikke passer for. Det må vi respektere.

God kvalitet på ”Stangemodellen”
Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse har i samarbeid med Høgskolen i Buskerud, avdeling for helsefag ved Institutt for forskning innen psykisk helse og rus, evaluert bruken av KOR-skjemaer i ”Familiehjelpa” i Stange . Daglig leder ved Kompetansesenteret, Hilde Hem, er godt fornøyd med resultatet.


 - Vi ønsker gode helsetjenester i samfunnet og for den enkelte bruker. God kvalitet forutsetter at vi snakker med de menneskene som er brukere av tjenestene. God kvalitet forutsetter at brukermedvirkning blir med enn fine ord, men en integrert og naturlig del av tjenesteutviklingen. I Stange har man tatt dette på alvor gjennom å involvere brukerne aktivt i samarbeidet om å gi gode tjenester og evaluere tjenestetilbudene. Vi har støttet prosjektet fordi dette bidrar til økt kunnskap om hva som er gode tjenester - og KOR er et verktøy vi kan anbefale flere å ta i bruk, uttaler Hem.

Les også:

- Årsrapport 2011 Familiehjelpa for førskolebarn

- Sluttrapport: Sammen for barn og unge i Stange

 

(Denne artikkelen er basert på artikkel/intervju www.erfaringskompetanse.no av Astrid B. Lund)

Familiehjelpa i Stange, representert ved Kårhild Husom Løken,  Birgit Valla og Liv S. Langberg
Familiehjelpa i Stange, representert ved Kårhild Husom Løken(f.v.), Birgit Valla og Liv S. Langberg.