Formålet med planarbeidet er å utarbeide en kommunedelplan for helse- og omsorg som er i tråd med framtidens utfordringer og behov og som er bærekraftig i forhold til økonomi og personell med rett kompetanse.

Les mer om planen her....