I denne kartløsningen kan du bevege deg rundt på Hedmarken å se bygninger og terreng i tre dimensjoner (3D). Du kan betrakte eksisterende og nye byggeprosjekt i by og bygd fra det perspektivet du selv måtte ønske. 

Målet med etablering av en webbasert 3D modell er å kunne visualisere eksisterende situasjon, fremtidige og pågående byggeprosjekter på en bedre og mer reel måte. Blant annet kan man visualisere hvordan nye bygninger vil passe inn i terrenget, sammen med eksisterende bygninger og i forhold til vedtatt plan. Vi håper dette kan være et godt hjelpemiddel for kommunens administrasjon, politikere og ikke minst innbyggere.

3D løsningen gir deg disse mulighetene:

- Terreng og eksisterende bygninger i 3D
- Nye byggeprosjekter i 3D (noen utvalgte)
- Legge reguleringsplaner oppå terrenget
- Legge Hamar kommunes kommuneplan oppå terrenget
- Terrenget presentert som skyggekart

Hvordan bevege seg rundt i modellen?

Du kan søke på adresser, eiendomsnr og stedsnavn. I 3D-visningen er det enkleste å bruke musa til å navigere med. Du beveger deg nærmere det du ser på ved å rulle musehjulet fremover, og lenger unna ved å rulle bakover. Hold nede venstre musetast mens du drar musa for å panorere, og hold nede høyre musetast mens du drar musa for å rotere visningen.

Detaljert veiledning på løsningen får du ved å trykke på "hjelp Hjelp" nederst til venstre i kartløsningen.

Løsningen krever en "bra" datamaskin.

For å kunne benytte 3D innsyn på optimal måte, bør du ha en datamaskin med stort internminne og god nettilgang (høy hastighet).

3D innsyn krever at du har Java installert på din datamaskin. De fleste har allerede installert nyere Java på sin PC, da dette benyttes ved bruk av nettbank o.l.. Nyeste versjon av Java kan lastes ned her http://www.java.com

Programmet lagrer data/bilder for områder der du har vært på din maskin, slik at det går fortere å hente dem opp igjen neste gang du går til det samme området.

Tilbake til kartportalen