Du må være bruker/kunde hos Infoland (Norsk Eiendomsinformasjon) for å få kjøpt data gjennom denne løsningen. Opprett bruker her.


Gjennom denne kartløsningen kan du kjøpe digitale kartdata, levert som sosi- eller dxf-fil. Du kan velge mellom produktene basiskart og plandata. Aktuelt område velger du ved å peke i kartet.

Her finner du veiledning til kartbestilling

 
Produktet basiskart 

Produktets navn:

Basiskart som vektordata

Tilgjengelige format:

SOSI, DXF

Datum:

Alle data leveres i horisontaldatum Euref89 sone32 og vertikaldatum NN2000

Tilgjengelige datasett:

Eiendomsgrenser,Bygninger, Byggtekniske anlegg, Vann, Adresser, Ledning EL, Høydekurver, Tekst, Jernbane, Tiltak, Veg.

Avgrensning:

Dataene ligger kommunevis.

For VA-ledninger, ta kontakt med kommunens VA avdeling.

Inneholder informasjon fra kommunens tekniske kartverk, og kan brukes til teknisk prosjektering og til fremstilling av situasjonsplan. Hamar kommune kan ikke garantere at de digitale dataene er komplette og uten feil. Kunden har rett til å disponere produktet til intern eller privat bruk. Er kunden en juridisk person kan kopiering og fremvisning skje til intern bruk. Eksemplarfremstilling, eller presentasjon på internett, er ikke tillatt uten særlig avtale.

SOSI er det offisielle utvekslingsformatet for digitale kartdata. Dette formatet tar vare på alle dataenes egenskaper, i motsetning til DXF. Det anbefales derfor at kartdata som skal leveres videre på digitalform lastes ned som sosi. 

 
Produktet plandata

Produktets navn:

Plandata

Tilgjengelige format:

SOSI, DXF

Datum:

Alle data leveres i horisontaldatum Euref89 sone32.

Tilgjengelige datasett:

Reguleringsplaner (område- og detaljregulering) og bebyggelses-planer

Avgrensning:             

 Dataene ligger kommunevis.

Produktet inneholder reguleringsplaner (område- og detaljregulering) og bebyggelsesplaner som vektor data. Plangrense for igangsatt planarbeid vises også. Kommunen kan ikke garantere at de digitale dataene er komplette og uten feil. Kunden har rett til å disponere produktet til intern eller privat bruk. Plandata kan fritt brukes i forbindelse med private planforslag eller planer som er under arbeid. Annen eksemplarfremstilling eller presentasjon på internett av plandata krever særskilt tillatelse.

SOSI er anbefalt utvekslingsformat for digitale kartdata. Plandata som leveres til planbehandling etter Plan- og bygningsloven, og som videre skal leveres på digital form (for eksempel tilbake til kommunen), må lastes ned (og leveres videre) på SOSI-format.

 
Kjøp av andre kartprodukter
For alle andre kjøp av kartdata henvises det til Infoland.no, evt. kontakt kommunens servicetorg.
 

Tilbake til kartportalen