Kommunalteknikk

Telefon: 62 56 20 00
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Stange rådhus, Storgata 45, 2335 Stange

Virksomhetsleder
Knut Hushagen
Tlf. 948 87 158

Beredskapstelefon
tlf  900 88 108  (utenom vanlig arbeidstid)
tlf  625 62 000 (hverdager kl:0800 -1530).