Stange skole

Telefon: 62 56 25 20
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse:Kongsvegen 15, 2335 Stange

Rektor:
Helle Johansen Bjørnstad
Telefon 62 56 25 21