Stange bibliotek

Telefon: 62 56 24 40

E-post: bibliotek@stange.kommune.no

Postadresse: Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Skolegata 1, 2335 Stange

Biblioteksjef
Mailin Toft

Selvbetjening på internett