Ergoterapitjenesten

Telefon: 95 46 19 32
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Høgmyr, Romedalsvegen 8, 2335 Stange

Ledende ergoterapeut
Ingelin Kvisgaard
Tlf. 62 56 23 10