Fysioterapitjenesten

Telefon: 416 79 885
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Helse og Rehabilitering, Romedalsvegen 6, 2335 Stange