Dette er en åpen prosess; alle enkeltpersoner, lag & foreninger, næringsaktører, offentlige myndigheter inviteres til deltagelse i åpne eller avtalte møter.

Gjennom lokalkunnskap og fagkompetanse, god dialog og diskusjoner underveis, er målsetningen et konstruktivt arbeid og en realistisk, framtidsrettet plan som til syvende og sist handler om å bevare og styrke Tangen som et attraktivt bosted for mange flere tangensokninger!

Kontaktperson i Stange kommune: ingeborg.storbaek@stange.kommune.no

Følg med på: http://www.stange.kommune.no/category8019.html

 

Neste stopp er Tangen: Plansmie på Tangen i april

Stange kommune er arrangør, Norconsult står for det faglige innholdet og prosessledelse.

Alle arrangementer foregår på Tangen Brenneri og avvikles slik:

Oppstart torsdag 4. april. kl 19:00-21:00: 

  • Orientering om plansmie og hvordan den gjennomføres.
  • En tankevekker før vi starter plansmia ved arkitekt Kai Slagsvold Hekne, Norconsult.
  • HVEM ER DU –OG HVA DRØMMER DU OM, TANGEN?  Om sentrale grep, lokale valg og personlige bidrag.

Påfølgende spørsmål, diskusjon og innspill fra allerede etablerte arbeidsgrupper

 

Dag 1: Tirsdag 9. april

  • kl. 10:00- 17;00:   Åpent plankontor, innspill og ideer, åpent for all. Avtalte møter med lokale interessenter og aktører
  • Kl 18:00- 21:00:   Plansmieverksted, åpent for alle. Oppgaver, utfordringer, idéutveksling, diskusjoner.Organisert og ledet av Norconsult.

Dag 2: Onsdag 10 .april

  • Kl. 10:00:  Plansmiekontor. Produksjon av planer
  • Kl. 13:00- 17:00:    Avtalte møter med lokale interessenter og aktører

Dag 3: Torsdag 11. april

  • Kl. 09:00:  Avtalte møter med offentlige myndigheter og aktører        Plansmieverksted, åpent for alle. Utkast til planer presenteres for innspill og diskusjon. Organisert og ledet av Norconsult
  • Kl. 18:00- 21:00: Plansmieverksted, åpent for alle. Utkast til planer presenteres for innspill og diskusjon. Organisert og ledet av Norconsult.

Dag 4: Fredag 12. april

  • Kl. 09:00- 15:00:   Plansmiekontor. Justering og produksjon av planer.

 

Avslutning onsdag 17. april Kl. 19:00- 21:00:    

Åpent møte med presentasjon av avsluttende plankonsept med foreløpige illustrasjoner.

Hvis du vil avtale et eget møte med plansmia/ Norconsult, så ta kontakt med Ingeborg Storbæk for å gjøre en avtale (tlf. 625 62159)