Skjult i form av å være et "informasjonsmøte" ble årets Arbeidsmiljøpris delt ut.

Rådmann Stein Erik Thorud kunne sammen med hovedverneombud Knut Østerhagen overrekke den gjeve prisen.

- Dere blir lagt merke til, sa Rådmann Thorud. Dere tar godt vare på hverandre, har lave sykefravær og trives så vidt vi kan se godt på jobben. Og det avspeiler den jobben dere gjør, noe vi setter stor pris på!


"Husdikter" Odd Arild Mygland framførte sitt eget dikt;

Brede kluter over kommunen går

Å høld kommunen ren, år etter år

Rådmann Thorud fra Toten

Speider over Mjøsa mot Stangelandet

«Burde itte Toten å vøri sånn?»

 

Fler å søtti dom gyver på

Et lag som vil oppnå nå’

Stolte følk mæ et uttalt mål

Det skar skinne ta hår gang og hall

Dæ er naturlig, det skar vara sånn

 

Maskiner, spray og mopp

Dom gjør det godt, ja helt topp

På skoler, omsorg og rådhuset opp

Sørge dom for at’n Nils itte får sopp

Hæn er glad, før at det bære er sånn

 

Skulle dom bli tatt helt bort

Og jobben doms itte bli gjort

Så gikk det itte lenge

Før ælt måtte stenge

Nei grøss å gru, det må itte bli sånn

 

Nei renhold, er en SolBris rent

Uten renhold vart det itte pent

Uten renhold ville trivsel’n mangle

Og ælle vi andre ville hangle

Dom er her, alltid, takk og pris for at det er sånn!!!