Tangensokningene fornektet seg ikke, men møtte opp og bidro aktivt og engasjert inn i plansmia som gikk av stabelen forrige uke.

Onsdag 17. april kl. 19:00 vil Norconsult legge fram resultatet av innspill, gruppearbeid og diskusjoner i form av et plankart og noen illustrasjoner.

Det vil bli informert om hvordan plansmias innspill skal brukes i det videre arbeidet med kommunedelplan for Tangen og Kai Slagsvold Hekne vil avrunde med noen betraktninger rundt Tangen og drømmene vi har om framtidens Tangen.

Denne gangen får vi også et kulturelt innslag!

VEL MØTT OG VEL BLÅST!