Vedtakene kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9.
Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag (4. juli 2013)  jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.