Olav Frang og Solveig Nordal mottar forhåndsstemmer i Stange rådhusValgfunksjonærene Solveig Nordal og Olav Frang har travle dager med å ta imot forhåndsstemmer. Foruten i rådhuset, har det vært stemming ved flere av insitusjonene samt på ungdomshuset i Ottestad.

Det er så langt 65 personer som har stemt i Stange, men som har bosted i annen kommune. Disse er sendt til de resptektive kommunene.

I rådhuset er det åpent for forhåndsstemming fram til 6. september, og det er utvidet åpningstid siste uka. Les mer om valget og åpningstider her.....

 

 Grafikk: Daglig statistikk over mottatte forhåndsstemmer de tre siste valgene: