Rådmannens budsjettforslag for 2014For å få etablert en sunn økonomisk situasjon er det behov for justering av kommunens aktivitetsnivå. Ved flere anledninger har det vært gjennomført rammereduksjoner uten at man har konkretisert hvilke områder eller tiltak kuttene skal gjøres på. Det finnes ikke lenger slike buffere i virksomheten vår, slik at det denne gangen må gjøres kutt i tjenestetilbud for å få balanse i økonomien, sier Thorud.

Driftsnivået må samstemmes med den inntekten vi har til disposisjon. Utgiftene har de senere år økt mer enn inntektene. Rådmannen har ute en bestilling på gjennomgang av skolestruktur, samt en gjennomgang av helse og omsorgsområdet. Disse rapportene er i bestilling, men ikke påbegynt. Til tross for at det foreløpig ikke foreligger noen gjennomgang av våre to største sektorer, ser rådmannen seg likevel nødt til å foreslå kutt i aktivitet også innenfor disse to sektorene.