Elevene registrerte selv blant annet hvor de går eller sykler til og fra skolen eller til fritidsaktiviteter, og hvor de leker og oppholder seg sommer og vinter. Resultatene er sammenfattet i en rapport. Informasjonen er viktig i arbeidet med trafikksikkerhetsarbeid, kommuneplanens samfunnsdel og etter hvert arealdel, samt kommunedelplan for Tangen.

Last ned rapporten