Return

De spilte ”kjente” Returnlåter og julesanger av Alf Prøysen.