Den 25.03.14 var 40 personer samlet i kommunestyresalen for å drøfte resultatene fra undersøkelsen. Resultatene ble lagt fram av Heidi Westerlund og Dagfinn Bjørgen, som også er de som gjennomførte intervjuene. Det var stort engasjement blant deltakerne som representerte både brukere, pårørende, brukerorganisasjoner og tjenester internt i kommunen og fra DPS Hamar. Last ned rapporten her....

 Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Kårhild Husom Løken og Mari Skaven Seierstad

Det var mange tema som ble diskutert i løpet av dagen. Hovedfokus var rettet mot tre områder.  
1. Tilbudet i avdeling for rus- og psykisk helsearbeid og hvordan dette skal utvikles videre. Det er behov for både individuell oppfølging, kurs- og gruppetilbud og bedre hjelp i akutte situasjoner.
2. Det er behov for å bedre kompetansen og kapasiteten på tilbudene til mennesker med rusproblemer. Et trygt sted og bo og trygg økonomi er viktige forutsetninger for å få orden på livet sitt og komme seg på "rett spor". For å lykkes med dette er det behov for et bredt samarbeid mellom helsetjenestene, NAV og boligkontoret.
3. Aktivitetstilbudet på Meierigården må videreutvikles, men for all del ikke legges ned. "Kommuner som nedprioriterer dagtilbud vet ikke hva de gjør", sa Westerlund og Bjørgen. De understreket hvor viktig dagtilbud er i folks liv og hvordan det bidrar til mestring av en ofte problemfylt hverdag. For mange er dette det eneste de har å gå til. Det bidrar til sosialt fellesskap og trygghet i hverdagen. Dit kan man gå selv om man har lite energi og det blir en måte å holde seg psykisk frisk på.  Det var ønske om å utvide tilbudet ved å legge mer til rette for egenaktivitet og frivillig innsats.

 

Bredt og godt tilbud

Stange kommune fikk god tilbakemelding på at det er et bredt og godt tilbud innen psykisk helse, som også inkluderer kultur- og fritidsaktiviteter. Det e imidlertid ikke så lett å ha over sikt og vite om hvilke muligheter som finnes. Det er derfor behov for bedre informasjon, særlig på nettsidene til Stange kommune, men også i form av brosjyrer.

Rapporten fra "Bruker spør Bruker" undersøkelsen blir lagt ut på nettsiden når den er klar. Dersom noen har mer informasjon som de ikke synes de fikk formidlet gjennom intervju eller på dialogkonferansen, kan de sende det på mail til heidi.westerlund@kbtmidt.no. Synspunkt kan også formidles til rådgiver Kårhild Husom Løken. Tlf 979 78 456.