Det er innsigelser knyttet til atkomstveg til stasjonen, boligområder lengst unna sentrum i nordvest og et kulturminne. Det er også kommet andre innspill og faglige råd. Stange kommune er nå i dialog med disse myndighetene for å håndtere innsigelsene, gjøre tilleggsutredninger og eventuelle endringer i planen, slik at den kan komme til sluttbehandling. Det forutsetter at kommunen og overordnede myndigheter blir enige.

Innspillene er oppsummert her.......