Med SMS- oblaten kan pendlere med årsbillett, månedskort eller ukeskort parkere lovlig, samt at en andel av plassene avsettes til korttidsparkering mot betaling på automat. For å drifte systemet må Jernbaneverket innføre en parkeringsavgift på kr 50 per måned. SMS-oblaten er ikke knyttet til en bestemt stasjon. Det betyr at pendleren får fleksibilitet til å parkere ved en annen stasjon med SMS-oblat uten å måtte betale noe ekstra.

Det blir eget skiltet parkeringsområde for andre reisende (dvs. de som ikke har uke /mnd kort) på østsiden og vestsiden av jernbanesporet. Det blir to plasser reservert HC på samme plass som nå på vestsiden. Det blir fortsatt noen plasser reservert for korttidsparkering (15 min) beregnet på å hente/ bringe (”kiss&ride”).Stange stasjon

Slik fungerer ordningen

Pendleren legger en oblat i bilens frontrute og sender en SMS for å betale parkeringen for 30 dager. Ved gyldig billett sender systemet kvittering tilbake på at parkeringen er gyldig, og pendleren belastes 50 kr over mobilregningen. Det er også mulig å betale med faktura. Ved kontroll skanner parkeringsvaktene oblaten på bilen, og systemet sjekker at oblaten er aktivert. Personvernet blir ivaretatt, og verken Jernbaneverket og parkeringsselskapet lagrer opplysninger. Dersom bilen ikke har oblat og/ eller om oblaten ikke gyldig, vil parkeringsselskapet utstede bot.

Les mer på jernbaneverkets sine sider.....