Gjennom erfaringsutveksling mellom Hamarregionen (NO) og Slagelse (DK) har prosjektet som mål å styrke partnerregionenes arbeid for å øke gjennomføringen i videregående skole. Det vil bli utarbeidet felles strategier og tiltak som kan bidra til dette. Tiltakene vil bygge på god praksis i begge regionene. Prosjektet vil spesielt ha fokus på tverrsektorielt samarbeid og samarbeid mellom forvaltningsnivåer, overgangen mellom skolenivåer, ulike læringsmetoder og pedagogiske tilnærminger som motiverer elever – og hvordan skolemyndighetene kan utvikle tiltak og praksis som er forskningsbasert for å øke gjennomføring i videregående skole. God praksis vil bli utvekslet i prosjektmøtene og i “job-shadowing”. Disse arenaene for erfarings- og kunnskapsutveksling vil bli supplert med regionalt prosjektarbeid mellom besøkene. Det vil bli arrangert en spredningskonferanse for lokale og regionale interessenter i hver region – og for representanter for nasjonalt og europeisk nivå. Resultatene vil bli gjort tilgjengelig for andre regioner og organisasjoner som arbeider med gjennomføringsproblematikk, bade på nasjonalt og europeisk nivå.

Les mer på prosjetkets hjemmeside.

Her kan du laste ned nyhetsbrev nr. 2