Arealplanlegger

Ingeborg Storbæk

Tlf: 62562159

Ansvarsområde: Overordnet planarbeid, herunder utarbeidelse av kommunedelplaner, veiledning og kundebehandling