Skal du overta en eiendom?

Ved en rekke eiendomsoverdragelser er det nødvendig med en "egenerklæring om konsesjonsfrihet". I noen tilfeller må man søke konsesjon, mens i noen færre tilfeller trenger man hverken egenerklæring eller konsesjonssøknad.

Mer informasjon om konsesjonsforhold kan du lese i dette dokumentet.

Skjemaer om konsesjon og konsesjonsfrihet kan lastes ned fra Landbruksdirektoratets hjemmesider:

Bruk:
Blankett LDIR-359: Søknad om konsesjon
Blankett LDIR-360: Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Blankett LDIR-356 er ikke gjeldende i Hamar, Løten og Stange kommuner.