HR sjef Inger Lise StorlienInger Lise er 46 år, og bor i Ringsaker kommune. Her bor hun sammen med familien på fire på en gård like ved Prøysenhuset. 

Hun har master i statsvitenskap og er i tillegg sertifisert som kommunikolog. Den nye HR-sjefen har tilsammen  21 års erfaring fra kommunesektoren og personalfaget.

Har tidligere jobbet i Folldal og Gjøvik kommuner og kommer nå fra Ringsaker kommune og jobben som organisasjonsrådgiver.

- Jeg gleder meg til å bli kjent med organisasjonen Stange kommune, blant annet på grunn av en god arbeidsgiverstrategi som er i tråd med mine verdier og holdninger, sier Inger Lise. Hun røper også at hun har røtter fra både Vallset og Romedal, og bærer sin Vallsetbunad med stolthet.