Stange skole skal sertifiseres som Norges andre Hjertelig velkommen!-skole på fredag den 12.september. Sertifiseringen starter med tog gjennom sentrum med besøk i rådhuset for alle barn/lærere på Stange skole. Klokken 12.00- 13.00 er det offisiell sertifisering på skolen. Her bidrar også Peter Kippersund og ordfører i Stange kommune.  

Målet med programmet er å teste ut en modell som skal vurderes operasjonalisert til andre skoler og barnehager i kommunen/ regionen. Prosjektet skal forsterke tiltak som skolen allerede jobber med, og vinkle kjent stoff på nye måter, med utgangspunkt i en vertskapstankegang.Stange skole

Tiltakene skal bidra til at elever, ansatte og gjester enda sterkere enn før skal føle seg oppriktig  velkommen til skolen og SFO hver dag. Ansatte og elever er både verter og gjester samtidig. Hva gjør vi når vi går på besøk, hva gjør vi når vi får besøk? Hvilke holdninger utviser vi? Hvilke fysiske trivselstiltak kan skolen iverksette? Vertskapsprogrammet fokuserer på å foredle det vi allerede har. Pilotprogrammet skal skape stolte ambassadører for skolen, Stange kommune og Hamarregionen. Sertifiseringen skal være med på å bygge et godt omdømme for Stange skole. 

Her finner dere en liten videosnutt som dere kan legge ved som sier litt om hva Stange skole har vært med på.