ForesatteskoleAlle har vi mye å lære når Vigdis Refsahl fra Statped, som er ekspert på akkurat dette området, setter ord på hva ferdigheten LESING handler om.

Det handler om bokstaver som har hver sin lyd og som blir til ord.

Det handler om at vi som voksne må være bevisst på å si LYDEN (ikke bokstavnavnet, det kommer etter hvert).

Det handler om å la barnet utforske og lete etter hva bokstavene er gjennom tegning, tastatur, klosser, magneter, lekeskriving, scrabblebrikker, ipad.

Videre handler det om språkforståelsen, begrepene og om at ungene bruker og kan lære læringsstrategier. Når vi leser sammen med ungene, så spør hva begreper betyr, hva kan vi finne ut av, hva vet vi før og hva tror du kommer til å skje?

Å skape forbindelse mellom det leste, boka, og virkeligheten er kanskje den viktigste lærings- og lesestrategien vi har, om vi er 5- og 6-åringer, elever i ungdomsskolen og videregående eller voksne. 
Og midt oppi det hele skal vi huske på ungers forskjellighet - forskjellighet i interesse for lyder og bokstaver, i tempo, i modenhet, motorisk...osv.

VÅR FELLES JOBB ER Å STØTTE UNGENE I DERES UTVIKLING DER DE ER! Det gjelder oss alle, om vi har 1.klassinger eller større elever, og om vi er foresatte eller ansatte i skolen.
Lykke til i nye undrings- og læringsprosesser!