Elever og ansatte inviterte til hjerteopptog i Stangebyen. Sammen med Stange skoles musikkorps og ordfører Nils Røhne satte skolens elever og ansatte farge på sentrum. Slagord som ”Alle er like mye vert”, ”Si hei, vær grei, vær en venn” hørtes i opptoget.

Hamarregionen jobber for å ta posisjonen Norges beste vertskap. Vertskapsprogrammet “Hjertelig velkommen!” har utspring i Vertskapsprosjektet til Hamarregionen Reiseliv, og er et samarbeid med Hamarregionen Utvikling. 
Stange skole fikk sin sertifisering og overrekkelse av synlige bevis på at de nå er en Hjertelig velkommen-skole. Eli Bryhni fra Hamarregionen Utvikling og Monica Grønbakken sto for overrekkelsen.  Elevrådsleder Preben Michelson og rektor Helle Bjørnstad  tok på vegne av alle elever og ansatte, i mot skilter, diplom og et stort hjerte som et symbol på at vi alle er like mye ver(d)t!  Stange skole er Norges andre Hjertelig velkommen!-skole. Peter Kippersund har hjulpet Stange skole i vertskapsarbeidet tidligere og møtte også under sertifiseringen opp med sitt vertskap. Til slutt gikk alle elever og ansatte gjennom et skap, vertskapet, som en påminnelse om hva som skal være fokuset og veien videre.

Målet med programmet er å teste ut en modell som skal vurderes operasjonalisert til andre skoler og barnehager i kommunen/ regionen. Prosjektet skal forsterke tiltak som skolen allerede jobber med, og vinkle kjent stoff på nye måter, med utgangspunkt i en vertskapstankegang.
Tiltakene skal bidra til at elever, ansatte og gjester enda sterkere enn før skal føle seg oppriktig velkommen til skolen og SFO hver dag. Ansatte og elever er både verter og gjester samtidig. Hva gjør vi når vi går på besøk, hva gjør vi når vi får besøk? Hvilke holdninger utviser vi? Hvilke fysiske trivselstiltak kan skolen iverksette? Vertskapsprogrammet fokuserer på å foredle det vi allerede har. Pilotprogrammet skal skape stolte ambassadører for skolen, Stange kommune og Hamarregionen. Sertifiseringen skal være med på å bygge et godt omdømme for Stange skole. Stange skole jobber videre med tiltak ut fra følgende overskrift . Si hei- vær grei – vær en venn. Konkrete tiltak er f.eks en ordning med superverter på skolen, ha klare retningslinjer for faddere som tar i mot nye elever og samlinger med vertskap som tema.

 

Hjertelig velkommen til Stange skole
Hjertelig velkommen til Stange skole
Hjertelig velkommen til Stange skole
Hjertelig velkommen til Stange skole
Hjertelig velkommen til Stange skole
Hjertelig velkommen til Stange skole
Hjertelig velkommen til Stange skole