Det var statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Kristian Dahlberg Hauge som overrakte prisen til virksomhetsleder Kristin Lindberget og hennes medarbeidere.

På Ottestad helse og omsorgssenter har sykefraværet gått ned fra 21% i 2009 til 7,45% i 2013. Mye av dette takket være målbevist jobbing med nærværsfaktorer, selvledelse og fokus på arbeidsmiljø. Det legges vekt på arbeidsglede, trivsel og utvikling for alle ansatte! Tidligere i år fikk senteret pris for sitt nærværsarbeid fra NAV arbeidslivssenter.

Vi gratulerer!

Ottestad helse og omsorgssenter mottok arbeidsmiljøpris

Foto:privat