Rapport om skolestruktur i StangeDe har utført analyser og gjort vurderinger knyttet til økonomi, drift, kapasitet og samfunnsmessige forhold. Elevtalls- og befolkningsutvikling på kommunenivå er beskrevet, det er gjennomført en kompetansekartlegging for alle skolene, og det legges fram mulige endringstiltak knyttet til strukturen.

Last ned hele rapporten her......