50 kronerSamtidig økte bruken av pirattaxi og kameratkjøring. Denne utviklingen bekymret utvalget. Fra og med jula 2013 ble egenandelen satt ned igjen til 50 kroner, med mål om å evaluere virkningen av dette i 2014. Bruk av ordningen har tatt seg opp igjen i løpet av året.
-    50-lappen er avgjørende for om ordningen blir brukt, sa Einar Sagerud fra Ungdommens fylkesting i møtet.

Fra 1. desember vil Trygt hjem også få et eget bestillingsnummer hos Taxi Hedmark. Det nye nummeret er 625 88 888 og skal brukes i hele fylket, samt av ungdom som skal hentes i Lillehammer, Gjøvik og på Røros.

Bakgrunn

Trygt hjem er et trafikksikkerhetstiltak for å få ungdom trygt hjem om natta ved hjelp av offentlig transportmiddel. Ordningen har eksistert i Hedmark siden det ble gjennomført som en prøveordning i Nord-Østerdal og Solør våren 2004, de første årene som «Trygt hjem for en 50-lapp». I 2009 benyttet nær 11 000 unge hedmarkinger tilbudet.

Fra 2010 ble egenandelen satt opp fra 50 til 75 kroner, og navnet endret til «Trygt hjem for 75». Samtidig ble retningslinjene strammet inn. Dette førte til betydelig nedgang i bruk av ordningen, og i 2012 benyttet 5.064 ungdommer seg av Trygt hjem i Hedmark. Både HTU og Ungdommens fylkesting mente at egenandelen burde settes ned igjen til 50 kroner.
 
Det er HTU som er tillagt myndighet for å utarbeide retningslinjer og egenandel for ordningen «Trygt hjem». Fylkestinget vedtar budsjettramme for HTU inkludert Trygt hjem i fylkesvegbudsjettet. 

Ulykkesstatistikken viser nedgang i antall ulykker med drepte og hardt skadde i alle aldersgrupper, men aldersgruppa 16 – 24 år er fortsatt overrepresentert i antall ulykker og risiko for å bli drept i trafikken. De fleste ulykker med unge involvert skjer om natta i helgene.
-    Trygt hjem gir ungdom mulighet til å velge et rimelig alternativ med erfarne sjåfører når de skal hjem fra fest i helger og høytider. Dette gir også større trygghet for foreldrene, sier Gunn Randi Fjæstad, leder i Hedmark trafikksikkerhetsutvalg.

Les mer om ordningen her....