På Kjonerudtunet, Kjonerudvegen 11 i Ottestad hygger vi oss med norsktrening, prat og eventuelt håndarbeid.

Gratis og åpent for alle kvinner. Enkel servering.

Velkommen!