Systemansvarlig for fagsystemet Gerica Mona Bugge Haug er godt fornøyd med at suksessen med elektronisk samhandling i helse og omsorg fortsetter.

Systemansvarlig for fagsystemet Gerica, Mona Bugge Haug

Informasjonen om legemidler blir overført elektronisk hver gang det er endringer i medisinerliste ved leveranse av Multidosepakker, sier Haug. Sykepleiere  får  dermed oppdatert informasjon direkte inn i journal om den pasienten det gjelder. Dette vil bedre pasientsikkerheten og bidra til raskere og sikrere legemiddelhåndtering. 
Informasjonsoverføringen foregår over Norsk Helsenett via sikker kryptert linje, forsikrer hun. Helsetjenester i hjemmet starter opplæring i funksjonen 28. januar. Deretter kommer de andre virksomheter som bruker Multidoseleveranse for tur.