De har selv søkt de "ledige" jobbene, og mange er å finne i skole og helsesektoren, men det er også en elev som har valgt å jobbe hos ordføreren.

I forkant av arbeidsuka har de vært i kommunestyresalen og fått informasjon om Stange kommune og forventningene som kommunen har til arbeidstakerne.  

Intensjonen med utplasseringsuka er at de skal få litt innsikt i ulike stillinger i kommunen som krever høyskole-/universitetsutdanning og bli kjent med kommunen som en mulig fremtidig arbeidsplass, sier leder for HR og informasjonsavdelingen Inger Lise Storlien.