Ni av disse skal jobbe på Stange helse og omsorgssenter, og vi ønsker dem alle velkommen med på laget og lykke til med praksisperioden.

menn i helse

Menn i helse

Menn i helse er et unikt prosjekt for menn mellom 26-55 år som mottar egnet ytelse fra Nav. Vi tilbyr et komprimert utdanningsløp frem til fagbrev som helsefagarbeider. Du får økonomisk støtte mens du utdanner deg og jobbmulighetene er svært gode. Hittil har 132 menn påbegynt utdanningsløpet. Så langt har 25 av disse tatt fagbrevet og alle har i dag en jobb å leve av.