Tur i skog og kulturlandskap

Vi går hovedrunden , ca. 10 km lang. Turen går inn i skogen og vestover til Lageråa, forbi Ilseng gård og til den nye brua innunder jernbanen. Ilseng idrettslag arrangerer også terrengløp i samme runde denne dagen med start kl. 12.00 fra Idrettsparken. Fellesturen raster på Starene der Romedal bygdekvinnelag selger kaffe og sveler. Ordfører Nils A. Røhne deler ut Stange kommunes kulturvernpris til Hans Kroglund. Videre følger vi Starelva og Svartelva og tar en kort stopp ved gapahuken på Bjørby før vi kommer tilbake til idrettsplassen. Ta med niste og drikke.   

Les mer om Ilsengstiene enten www.ilsengstiene.no eller på Facebook Ilsengstiene. Det er 1 år siden åpningen av stinettet som nå er i aktivt bruk av mange.

Frammøte: Idrettsplassen på Ilseng kl. 11.00 (nord for jernbanelinja og sentrum, nabo med Impregnor/Scan Pole og Ilseng fengsel

Turleder: Hans Kroglund, tlf. 994 05 214Hans Kroglund. Foto: Margrethe Ruud Skjeseth

Foto: Margrethe Ruud Skjeseth