Da skolen ble nedlagt, ble bygningen kjøpt for en dollar av en nabo, Richard Christopher, som selv hadde vært elev der. Han flyttet det på en traktor hjem til seg, og hadde det på gården sin fram til han donerte det til museet. Christopher har sikret huset med alt innhold, som pulter, kateter, orgel, steintavle, lærebøker, skrivebøker, prosjektarbeid og globuser. Alt dette skaper et levende bilde av en norsk-amerikansk grunnskole i den amerikanske midtvesten

Museet har gjenskapt skolehuset med interiør, kateter, skolebenker, tavle og annet inventar. På denne måten kan besøkende oppleve hvordan skolestua var. Klassene som besøker museet I skolestua vil høre om den norske utvandringen til Amerika, spesielt om barnas opplevelse av livet i det nye landet.

 

Vi fikk på kostymer og reister tilbake i tid og over atlanteren for å delta i en skoletime der undervisingen delvis foregår på engelsk. Viktige rekvisitter var det gamle interiøret i skolestua . Elevene fikk høre om de strenge reglene i klasserommet, om spanskrør, skammekok og skjønnskrift. Mr Djupedal var en streng og myndig lærer, og barna måtte høre godt etter......

Her er bilder fra vår flotte dag på amerikansk skole i gamledager........

Vi ble ønsket velkommen av museets Kari FuglesangElevene fikk enkle kostymer
På veg til skolen med vedkubbe til ovnenSkoletrappa venter
Oppstilling på skoletrappa -En mydig lærer Mr Dypedal
Ingen setter seg før læreren sier i fra.Da starter undervisningen

Friminutt

På skolen var det ikke

livssynsundervisning.

Denne fikk de av presten i kirken.

Tusen takk for en flott dag :-)