De skal sammen være ledere for begge virksomhetene, inntil helse og omsorgssentrene er funksjonsinndelt om ett til to år.

Ane Frydenlund og Linda Kristin Hemma

Ane Frydenlund er 35 år og bor i Vallset med samboer og to barn. Hun er utdannet sykepleier med videreutdannelse i organisasjon og ledelse, eldreomsorg med vekt på psykisk helse og er i innspurten av en master i offentlig ledelse og styring. Har de siste sju årene jobbet som avdelingssykepleier ved Stange helse- og omsorgssenter.  

LInda Kristin Hemma er 31 år og bor på Hamar. Hun er oppvokst i Brumund, og utdannet sykepleier. Hun har klinisk erfaring fra medisinsk avdeling på Sentralsykehuset Innlandet. Linda har en bachelor i økonomi og ledelse fra 2011, og driver nå med en master i offentlig ledelse. Også hun har kommer fra jobb som avdelingssykepleier ved Stange helse og omsorgssenter, nærmere bestemt de siste fem årene. 

Funksjonsinndeling av helse og omsorgssentrene

Vi er opptatt av at vi skal yte gode helsetjenester til våre brukere, og gleder oss til å være med å påvirke helsetjenestene i Stange kommune fremover, sier de nye lederne. De skal nå starte jobben med funksjonsdeling av helse og omsorgssentrene.