Kirken har fått ny utvendig maling, beslag og nytt tak. Det er entrepenør Kleven bygg fra Oppdal som har utfort jobben med en ramme på 2,2 millioner kroner. Arbeidet startet 4. mai.

Strandlykkja kirke

Strandklykkja kirke

Strandklykkja kirke