Entrepenør Eco sør og arkitekten var til stede sammen med blant andre ordfører Nils Røhne da kranselaget ble holdt. Flerbrukshallen i Ottestad planlegges ferdig ultimo september.

Kranselag Ottestad flerbrukshall

Sedumtak Ottestad flerbrukshall