Hun har arbeidet i helsesektoen siden hun ble ansatt som 16 åring på Romedal aldershjem (Frenning) og senere Ottestad sykehjem. -Synd jeg brakk beinet en gang, ellers hadde jeg ikke hatt noe sykefravær. Ja bortsett fra da jeg hadde mine to permisjoner da jeg fødte barn, sier den nybakte pensjonisten. De fødselspermisjonene var på tre måneder hver seg.

Avdelingsleder Marit Nordhagen og kommunalsjef Tove Nordli Selnes takket Eva for lang og tro tjeneste med kaffe og marsipankake etter 52 års tjeneste! Det var slik Eva ville ha det.